ԵՌԱԿ (Երիտասարդական ՌԱԿ) Խորհուրդի 23-24 Մայիսի Համագումարէն Բխած Զեկոյց՝ ՌԱԿ-Ի 27-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին

Սոյն գիրով կու գանք տեղեկացնելու, որ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 27-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովի ծիրէն ներս 23-24 Մայիսին նախատեսուած երիտասարդ ռամկավարներու (Այսույետ՝ պաշտօնապէս՝ ԵՌԱԿ-ի) հաւաք-սեմինարը յաջողութեամբ աւարտած է՝ առժամեայ (միամեայ շրջանի) վարչական կազմի առաջացումով եւ ԵՌԱԿ-ի առաջնահերթութիւններու, վարչական կառոյցի եւ գործունէութեան սահմանումով:

 

Այսպիսով, ԵՌԱԿ-ի հիմնադիր, անդրանիկ նիստը հաստատած է հետեւեալ ԵՌԱԿ-ի բանաձեւը՝
•    ԵՌԱԿ-ը կը հանդիսանայ ՌԱԿ-ի աշխարհասփիւռ երիտասարդներու, ինչպէս նաեւ ազատական գաղափարախօսութեան համակիր հայ երիտասարդներու ցանց մը: 
•    ԵՌԱԿ համախմբումի հիմնական նպատակն է ռամկավարական սկզբունքներով  եւ  ազատական    տեսլականով առաջնորդուիլ եւ գործօն դերակատարութիւն ունենալ ազգային եւ կուսակցական հիմնախնդիրներու լուծման մէջ:
•    ԵՌԱԿ-ը երիտասարդներու միաւորում-խմբակցութիւն մըն է, որու գործունէութեան եւ ծրագիրներու իրականացման ակունքը եւ կեդրոնը կը հանդիսանան համայն հայութեան հայրենիք եւ բնօրրան հանդիսացող Հայաստանը, Արցախը եւ Սփիւռքը: 

•    ԵՌԱԿ-ի մէջ կ’ընդգրկուին 18-40 տարեկան ՌԱԿ-ի անդամներ, ինչպէս նաեւ նոյն գաղափարին յարող հայ երիտասարադներ: 
•    ԵՌԱԿ-ի վրաչական խորհուրդին մաս կրնան կազմել միայն կուսակցան ընկերները, որոնք կը գումարեն նաեւ իրենց առանձին ժողովը, իսկ համակիրները իրենց մասնակցութիւնը կրնան բերել ԵՌԱԿ-ի կազմակերպած տարեկան ծրագիրներուն: 
•    ԵՌԱԿ-ի վարչական խորհուրդը կ’ընդգրկէ   ՌԱԿ-ի իւրաքաչիւր շրջանակէն մէկ կամ աւելի ներկյացուցիչներ: 
•    ԵՌԱԿ-ը իր ներկայացուցիչը կ’ունենայ կեդրոնական վարչութեան մէջ:

 

ԵՌԱԿ-ի օրինականացումը :
•    ԵՌԱԿ-ը, որպէս երիտասարդական շարժում (ՀՀ օրէնսդրութեան  մէջ այս մասին եղած օրէնքին պատշաճելով) պետական գրանցում պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ, որդեգրելով (ՌԱԿ-ի կանոնագրին համահունչ) իր առանձին ծրագիրն ու կանոնագիրը: 
•    ԵՌԱԿ-ը Հայաստանի մէջ պիտի ունենայ իր ներկայութիւնը եւ գործունէութիւնը: 
•    ԵՌԱԿ-ը պիտի ունենայ իր տարեկան ծրագիրը եւ ընդհանուր ժողովը: 

ԵՌԱԿ-ի Պիւտճէն :

•    ԵՌԱԿ-ը իր գործունէութեան ծաւալման անհրաժեշտ ծախսերու նիւթական հայթայթման համար պիտի ապաւինի ՌԱԿ կեդրոնական վարչութեան եւ շրջանակներու նուիրատուութիւններուն: (անհրաժեշտութեան պարագային, ան իր միջոցներով պիտի նախաձեռնէ  եկամուտ ապահովելու գործը):

ԵՌԱԿ-ի Առժամեայ վարչութիւնը:

 

Յառաջիկայ գործունէութիւնը ծաւալելու նպատակով, ԵՌԱԿ-ի հիմնադիր ժողովը ընտրեց  առժամեայ (միամեայ գործունէութեամբ) վարչական կազմը:
     Ժողովի որոշումով, առժամեայ վարչութիւնը յառաջիկայ 6 ամիսներուն ընթացքին կապ պիտի հաստատէ եւ իր մէջ ընդգրկէ ՌԱԿ-ի մնացեալ (համագումարին մաս չկազմող) շրջանակներէն երիտասարդ ներկայացուցիչներ, համալրելով եւ ամբողջացնելով վարչական կազմի գոյացումը: 
Հիմնադիր ժողովի կողմէ առժամեայ վարչութեան յաձնարարուած պարտականութիւններն են՝
•    Ծրագիր կանոնագրի մշակում-ստեղծումը :
•    Տարեկան ծրագիր մշակելը:
•    Արցախի  օժանդակութեան համար հարթակներ ստեղծելը:
•    Քարոզչական աշխատանքներ ծաւալելը:
•    ԵՌԱԿ-ի անունով՝ կայքէջ, ել-նամակ եւ ընկերային ցանցերու վրայ հաշիւներու ստեղծումն ու անոնց թարմացումը: 
•    Առցանց կուսակցական գրադարնի ստեղծումը եւ կուսակցական գրականութեան թուայնացումով զբաղուիլը:
•    Արտաքին յարաբերութիւններ մշակելու ծրագիրներ սերտելը:

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Now