ՌԱկ ծրագրի մասին

 

 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը Արմենական կազմակերպութեան յետնորդն է, որ հիմնադրուած է հայկական Վան քաղաքին մէջ՝ 1885 թուականին Օսմանեան կայսրութեան մէջ, Խրիմեան Հայրիկի շունչով, Մկրտիչ Փորթուգալեանի դաստիարակութեամբ եւ Մկրտիչ (Թերլէմեզեան) Աւետիսեանի կազմակերպութեամբ:

 

Արմենական կուսակցութիւնը առաջին հայկական քաղաքական շարժումն էր, որ հիմնադրուած էր հայերու ազատագրութեան, անոնց ազգային եւ ցեղական իրաւունքներու պայքարը սկսելու համար։ Իբրեւ կազմակերպութիւն՝ Արմենական կուսակցութիւնը կը պայքարէր բազմաթիւ անարդարութիւններու դէմ, որոնք կատարուած էին Օսմանեան կայսրութեան հայկական բնակչութեան դէմ։

 

Արմենական կուսակցութեան արմատական ժառանգութիւններէն մէկը այն էր, որ առաջին անգամ ծնաւ Ազգային ազատականութիւն հասկացութիւնն ու գաղափարախօսութիւնը Հայ ժողովուրդի զաւակներուն հոգիներուն մէջ եւ աստիճանաբար խրախուսեց ու յարուցեց ազգայնական տրամադրութիւններ, որոնք տարածուեցան հայկական բնակչութեան մէջ, սկիզբ դնելով ազատական համոզմունքներուն եւ ազգային ազատութեան նուաճման։

 

Իրենց հրապարակումներուն եւ ամսագրերուն միջոցով Արմենական ղեկավարութիւնը հրահրեց Օսմանեան կայսրութեան մարզերուն մէջ ապրող բազմաթիւ հայեր, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի ու ԱՄՆ-ու հայկական համայնքը՝ արթննալու եւ պաշտպանելու անոնց ցեղական ամբողջականութիւնը եւ հետեւելու անոնց քաղաքացիական իրաւունքներուն՝ այդպիսով կերտելով հայրենասիրական սկզբունքներ, որոնք նպաստեցին յաջորդ սերունդներու, առաջնորդներու եւ կուսակցութիւններու ձեւաւորման՝ արթնցնելով հայրենասիրութիւնը ամբողջ հայութեան մէջ։

 

1921 Հոկտեմբեր 1-ին հիմնադրուեցաւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը՝ համախմբելով շատ աշխոյժ հայկական քաղաքական ուժեր, եւ շահագրգռեց ազգային առաջնորդները՝ ձեւաւորելու նոր կուսակցութիւն, ջանալով նպաստել եւ աջակցիլ յետցեղասպանութիւն հայ ժողովուրդի մնացորդածին բարեկեցութեան, պաշտպանելով եւ օգնելով տեղահանուած եւ թերսնուած հայերը՝ տրամադրելով սնունդ եւ ապաստան: ՌԱԿ անդրադառցաւ մարդասիրական եւ համընդհանուր մարտահրաւէրներուն՝ բոլոր հայերուն համար, որոնք հրաշքով փրկուած էին Հայոց Ցեղասպանութենէն, համախմբելով որբերը՝ վերաբնակեցնելով, կրթելով եւ սնունդով ապահովելով, խնամքի եւ բարոյական աջակցութեան կարիքը ունեցող հայ ժողովուրդի բեկորները, բուժելու համար անոր խոր սպիները, զորս յաժաջացուցած էր Ցեղասպանութեան հարուածը։

 

Յարատեւ եւ անխոնջ ներդրումներու միջոցով, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շատ մտաւորականներ եւ համայնքի ղեկավարներ հաստատեցին իրենց ազգակերտման նախաձեռնութիւնները Սփիւռքի կառոյցներու եւ համայնքներու ծիրէն ներս, աստիճանաբար ձեւաւորելով հանրային կարծիք՝ առաջադէմ հայեացքներու եւ մտածողութեան տէր, տարբեր սփիւռքահայ համայնքներու հանդուրժողական քաղաքական մտածողներ եւ խելացի առաջնորդներ ըլլալու համար։

 

Յետագայ տարիներուն ՌԱԿ-ը պաշտպանեց եւ աշխատեցաւ հայկական համայնքի ղեկավարներու հոգեւոր եւ մտաւորականութեան վերածնունդի ուղղութեամբ։ Տարիներու ընթացքին ՌԱԿ-ը նպաստեց հայ քաղաքական միտքի ծնունդին իր աշխարհատարած մամուլին միջոցաւ:

 

Տարիներ շարունակ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան բանիմաց առաջնորդները վեր պահեցին Հայ ազգային արժէքները, խթանելով աւանդոյթները՝ առաջնորդելով նորաստեղծ սփիւռքահայ հասարակութիւնները, ցուցադրելով շարժունութիւն եւ քաջութիւն ճգնաժամի ժամանակներուն:

 

Բացի այդ, իրենց մտաւոր կարողութիւններով՝ տարբեր երկիրներու մէջ՝ հիմնեցին դպրոցներ եւ սնուցեցին նոր համայնքներու ղեկավարներու սերունդները, վերապատրաստեցին նոր ուսուցիչները, կազմակերպեցին մշակութային ձեռնարկներ գործակցելով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան հետ նպաստելով ՀԲԸՄ-ին դառնալու ամենամեծ եւ առաւել նշանաւոր շահոյթ չհետապնդող հայկական կազմակերպութիւնը Սփիւռքի մէջ։

 

Բացի այդ, ՌԱԿ խրախուսեց աշխարհասփիւռ հայերը առողջ միաձուլումի տարածաշրջանային երկիրներու հասարակութեան հետ՝ խրախուսելով դառնալ յարգուած քաղաքացիներ տուեալ տարածքին մէջ, փոխարէնը ստացան իրենց երկրի առաջնորդներուն գնահատականը, ցոյց տալով օրինակելի քաղաքացիութիւն:  

 

Հակառակ գաղափարական տարբերութեան, ՌԱԿ նուիրուածութեամբ եւ պարզ դատողութեամբ կառուցեց եւ կայունացուց տարիներու բարեացակամութիւնը՝ բառացիօրէն երկաթէ վարագոյրով ծածկուած Խորհրդային Հայաստանի հետ, ստանալով սովետական առաջնորդներու երախտագիտութիւնը, ինչպէս նաեւ հայկական համայնքի անդամներու գնահատանքն ու ակնածանքը իրենց համայնքներուն մէջ։

 

ՌԱԿ  կը ստեղծէ պատկեր մը՝ անվիճելի մտաւոր կարողութիւններու, առատութեան, բարեգործութեան, կարեկցանքի եւ բարեկիրթ, կրթուած համայնքի ղեկավարութեան, Սփիւռքի համայնքի իւրաքանչիւր հայու համար։

 

 


Դառնալ շարժիչ ուժ հայ երիտասարդներու համար։

ԵՌԱԿ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Join Now