ՄԵՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 

ԵՌԱԿ-ը իբրեւ կապող օղակ կը հանդիսանայ ՌԱԿ-ի (Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն) եւ աշխարհի մէջ անոր միւս ստորաբաժանումներուն, ներառեալ ՌԱԿ-ի տեղեկատուական կեդրոնին, տարածաշրջանային յանձնաժողովներուն միջեւ, եւ հաշուետու է աշխարհասփիւռ ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան։

 

ԵՌԱԿ-ը կ՝աջակցի այնպիսի ծրագիրերու եւ նախաձեռնութիւններու, որոնք կը խրախուսեն ամբողջ աշխարհի մէջ երիտասարդներու ներգրաւուածութիւնը հայկական համայնքներու ամենատարբեր շրջանակներու մէջ՝ վստահ ըլլալով համայնքային կառավարման գործերու մէջ հայ երիտասարդութեան կառուցողական ներուժին վրայ։

 

ԵՌԱԿ-ը կը կարծէ, որ աւանդական մօտեցումները՝ ուղղուած հայկական համայնքներու խնդիրներուն, մասնաւորապէս՝ Սփիւռքի, պէտք է կրկին վերանայուին, ընդգծելով, որ ժամանակակից երիտասարդութիւնը՝ ԲՈՒՀ-երու (Բարձրագոյն Ուսումնական Հաստատութիւններ) ուսանողները, շրջանաւարտները կամ նոր մասնագէտները այսօր ունին բաւականաչափ մասնագիտական պատկերացում եւ ունակութիւն, որպէսզի կարենան կառավարել տարածաշրջանային սփիւռքահայ համայնքի գործերը։

 

ՄԵՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

 

Տարածուած գաղափարներն ու փորձառութիւնները պէտք է լայնօրէն խրախուսուին, թափանցիկ համայնքային կազմակերպչական կառավարման համակարգ պէտք է ներդրուի. մենք կը հաւատանք, որ երիտասարդները կրնան դիւրացնել այս բոլորին իրականացումը։

 

Կրթական խնդիրները իւրաքանչիւր համայնքի մէջ պէտք է վերաարժեւորուին, որպէսզի ծառայեն իրենց իրական նպատակին եւ 21-րդ դարու ծնողներու կարիքներուն։ Կը հաւատանք նաեւ, որ մեր երիտասարդ մասնագէտները համայնքային կրթական բարեփոխումները ներկայացնելու համար պատրաստուած են շատ աւելի լաւ:

 

Համայնքներու մէջ գործունէութիւն ծաւալելու, ինչպէս նաեւ հասարակական ակումբներու խրախուսումը պէտք է յագեցած ըլլայ ժամանակակից գիտելիքներու մեծ հիմքով, այդ իսկ պատճառով մենք հաւատացած ենք, որ երիտասարդները կրնան ներկայացնել այդ նորամուծութիւնները մեր համայնքներու կառավարման մէջ։

 

Մանրակրկիտ մշակուած եւ աւելի քիչ յաւակնոտ երկխօսութիւն պէտք է նախաձեռնել Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ։ Վստահ ենք, որ երիտասարդութիւնը աւելի հանդուրժող է այս կայոււն մարտահրաւէրներուն հանդէպ, եւ մենք ի վիճակի ենք գտնելու համապատասխան հարցերու անհրաժեշտ բոլոր լուծումները:

 


Դառնալ շարժիչ ուժ հայ երիտասարդներու համար։

ԵՌԱԿ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Join Now