Եռակի մասին

Սիրելի Հայ երիտասարդ,

 

Այս կայքը կառավարող կամաւորներուն անունով յոյս կը յայտնենք, որ անիկա քեզի համար հետաքրքրական պիտի ըլլայ։

 

Այս կայքը հնարաւորութիւն պիտի տայ ներկայացնելու քու կարծիքդ, թէ ինչպէս պէտք է աշխատինք, որպէսզի կարենանք ստեղծել աւելի փոխկապակցուած երիտասարդական կառոյց՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ։

 

Ինչպէս արդէն նշած ենք այս կայքին մեջ՝ ԵՌԱԿ-ի առաքելութիւնն է՝  ծառայել հայկական համայնքներուն եւ գործել իբրեւ առաջնորդող ուժ, երիտասարդները աւելի ու աւելի խրախուսելով ներգրաւել հայութեան առօրեային մէջ, թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ Սփիւռքի տարածքին։

 

Այժմ խիստ կարեւոր է ըլլալ նախաձեռնող եւ աջակից։

 

Կը կարծենք, որ երիտասարդները ունին մեծ ներուժ՝ նպաստելու հայաստանեան կեանքի բոլոր ոլորտներու առաջընթացին, ինչպէս համայնքային, մշակութային, կրթական, տնտեսական եւ այլն։

 

Այսպիսով, կը հրաւիրենք քեզի աշխուժօրէն մասնակցութիւն ունենալու։

 

Մենք կ՝ուզենք նաեւ կազմակերպել փորձի փոխանակում, ձեռնարկներ եւ երկխօսութուն, Հայաստանի եւ Սփիւռքի մեր երիտասարդներուն միջեւ. հետեւաբար քու ներդրման եւ աջակցութեան կարիքը շատ ունինք, որպէսզի կարենանք միաւորել բոլոր այս գաղափարներն ու արժէքները։

 

Եթէ ունիս որեւէ կառուցողական առաջարկ՝ սիրով կը լսենք։

 

Միացի՛ր ԵՌԱԿ-ին, եւ միասին իրագործենք յաղթող ծրագիրներ։

 

Եղի՛ր տարբեր։

 

Մնա՛նք կապի մէջ։

 

Աշխատի՛նք միասին։

 


Դառնալ շարժիչ ուժ հայ երիտասարդներու համար։

ԵՌԱԿ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Join Now