ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ԵՌԱԿ-ի առանցքային անդամակցութիւնը կը կազմեն այն երիտասարդները, որոնք արդէն իսկ կը հանդիսանան համաշխարհային ՌԱԿ-ի աջակիցներն ու անդամները։

 

Նոր անդամները կը խրախուսենք միանալու մեր ուժեղ երիտասարդութեան, ներկայացնելու սեփական իւրայատուկ գաղափարներն ու նպատակները, ինչպէս նաեւ նպաստելու կարեւոր հարցերու եւ առաջնային խնդիրներու լուծման թէ՛ Հայաստանի մէջ, թէ՛ Սփիւռքի եւ թէ՛ Արցախի։

 

ԵՌԱԿ-ի ուժը կը կայանայ իր որակի եւ ներշնչուած մտքերու խանդավառութեան մէջ, նոր սերունդի` Երեւանը Փարիզի, Պուէնոս Այրէսը Սիտնիի, Լոնտոնը Ամմանի հետ կապող աշխոյժ մասնակցութեան եւ անգնահատելի աւանդին մէջ։

 

ԵՌԱԿ-ի ուժը կը կայանայ իր անմիջականութեան եւ բոլոր այն կազմակերպութիւններուն հետ կապեր հաստատելու բացութեան մէջ, որոնք կը հետապնդեն միեւնոյն համոզմունքը` աջակցելու Հայաստանին եւ հայ ժողովուրդին:

 

ԵՌԱԿ-ի յաջողութիւնը կը կայանայ իր անդամներու եւ ղեկավարութեան գիտելիքներուն եւ պատրաստուածութեան մէջ:

 

Այսօրուան կրթուած ու բարեկիրթ երիտասարդութիւնը վաղուան արդար, յառաջադէմ եւ տնտեսապէս զարգացած Հայաստանի գրաւականն է։

 

ՄԻԱՑԻ՛Ր ԵՌԱԿ-ին այսօր եւ ըսէ՛ խօսքդ։

 


Դարձի՛ր ԱՆԴԱՄ
ԽՈՒՄԲԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԵՐԿՐԻՆ ՏԷՐԸ

Դառնալ շարժիչ ուժ հայ երիտասարդներու համար։

ԵՌԱԿ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆ Է ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Join Now